Nabízím pomoc s výcvikem psů, výchovou štěňat.

Poradím, jak cvičit metodami moderního etického výcviku.

Pomůžu s nápravou nežádoucího chování.

Co je metoda moderního výcviku?
Pod pojmem „moderní etický trénink“ je možno si představit výcvik podle nejnovějších poznatků. Stejně jako třeba oblast techniky, se i oblast vzdělávání posouvá dopředu. Pro představu o tom, na jakém principu je metoda založená, si představte osmileté dítě ve třídě, samotné s paní učitelkou. Pokud to hodně zjednoduším, tak se tato metoda snaží, aby svěřenec dostával jen jedničky (nebo třeba kousek zmrzliny). Je odměněn vždy, když o probírané učivo jeví zájem a pokud je na něm vidět, že už je psychicky unaven, hodina končí. Cílem takového učení je zároveň budování pozitivního vztahu. V takovém tréninku je výrazně omezen jakýkoliv fyzický kontakt se svěřencem.

Metoda je založena na čtverci operativního podmiňování, a konkrétně na pozitivním posílení. Jedním ze základních pomůcek může být klikr, ale není k tréninku nezbytný.